معنای انسانی بودن در هر کجا و هر زمان

آرتور شوپنهاور در نیمه دوم  قرن نوزدهم به متفکری بسیار تاثیرگذار تبدیل شد. اندیشه فلسفی شوپنهاور هم کاملا شخصی است و هم خیلی حول برداشت‌های محوری‌اش از اراده و تصور و ذهن و عین و اصل دلیل کافی شکل گرفته است.‌ برای همین بررسی نظراتش در یک حوزه فلسفی بدون بیان بخش زیادی از کلیت اندیشه‌اش می‌تواند دشوار باشد. اما اثر تازه منتشر شده «راهنمای شوپنهاور» از سوی نشر مرکز حاوی شرح مهم‌ترین آرای شوپنهاور به سبکی نظام‌بندی شده است. برای کسی که کمابیش به شیوه هگلی پرورش یافته، قالب آشکارای غیرتاریخی و غیر‌سیاسی اندیشه شوپنهاور قطعا سبب عصبانیتش می‌شود. عمیق‌ترین دغدغه‌های شوپنهاور عبارتند از انسانی بودن در هر کجا و هر زمانی چیست، شخص چطور با جسمش مرتبط می‌‌شود، رنج چیست، خوشبختی کدام است و کدام نیست، آیا انسان آزاد است یا نه، زندگی چطور می‌‌تواند قابل تحمل شود، چطور باید به مرگ خود نگاه کرد، چه ‌چیزی در فرد ناخودآگاه و سیطره‌ناپذیر است و اینکه کار هنری و تجربه‌ هنری برای فرد چیست. تاریخ برای او یکسره بی‌اهمیت است. این امر باعث شده او به قول نیچه «تا سرحد نبوغ غیرآلمانی» باشد. کتاب «راهنمای شوپنهاور» در 13 فصل مفصل به بیان اندیشه‌های شوپنهاور می‌پردازد. نویسندگان فصول مختلف کتاب، که همگی متخصص در فلسفه‌ شوپنهاور هستند، هر یک به یکی از وجوه اساسی اندیشه‌ او پرداخته‌اند. این اثر به همت نشر مرکز به قلم کریستوفر جانوی و ترجمه رضا ولی‌یاری در 428 صفحه با قیمت 33500 تومان منتشر شده است.

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028