تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آذز ماه 1397به منابع کتابخانه)

IMAGE

سه شنبه, 04 دی 1397 تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آذز ماه 1397به منابع کتابخانه) ردي‍ف‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ ۱ ک‍ش‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۸- ح‍دی‍ث‌ ن‍ص‍ر: خ‍اطرات‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ م‍ج‍اه‍د...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آبان ماه 1397به منابع کتابخانه)

IMAGE

شنبه, 03 آذر 1397 تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آبان ماه 1397به منابع کتابخانه) ردي‍ف‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ ۱ م‍ی‍رج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۳- م‍ک‍ت‍ب‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۲ م‍ح‍م‍دی‌...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در مهر ماه 1397به منابع کتابخانه)

سه شنبه, 01 آبان 1397 تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در مهر ماه 1397به منابع کتابخانه) ردي‍ف‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ ۱ م‍ص‍ل‍ح‌آب‍ادی‌، خ‍س‍رو, ۱۳۴۶- اص‍ول‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍دی‍ری‍ت‌...

تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

IMAGE

یکشنبه, 15 مهر 1397 تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس» مهناز فتاحی، نویسنده کتاب «فرنگیس»، از ترجمه این اثر به دو زبان خبر داد و گفت: کتاب «فرنگیس» به زبان‌های اردو و انگلیسی ترجمه شده است. «فرنگیس» کتابی جهانی...

برگزیده عنوان مقالات موجود در کتابخانه امام صادق (ع) در ارتباط با موضوع «عاشورا»

IMAGE

چهارشنبه, 21 شهریور 1397     عنوان نام پديدآورنده ناشر ن‍س‍ی‍م‌ م‍ب‍ارک‌ ع‍اش‍ورا: م‍روری‌ ب‍ر ن‍ه‍ض‍ت‌ خ‍ون‍ی‍ن‌ م‍ح‍رم‌ ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ب‍ی‍ان‍ات‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ ح‍ض‍رت‌...

برگزیده عنوان کتابهای موجود در کتابخانه امام صادق (ع) در ارتباط با موضوع «عاشورا»

IMAGE

چهارشنبه, 21 شهریور 1397       عنوان سرشناسه ناشر ن‍س‍ی‍م‌ م‍ب‍ارک‌ ع‍اش‍ورا: م‍روری‌ ب‍ر ن‍ه‍ض‍ت‌ خ‍ون‍ی‍ن‌ م‍ح‍رم‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر...

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028